Written by: Marjolein

Online adverteren met Google Adwords: een must in 2016!

Hoeveel klanten kan jij aan in 2016? Wil je in 2016 goede zaken doen? Dan kan je niet meer om online adverteren met Google Adwords  heen. Iedereen gebruikt tegenwoordig een mobiele telefoon of tablet om informatie op te zoeken en aankopen te doen. Als je jouw potentiële klanten je online niet kunnen vinden, gaan ze […]

Maak gebruik van de Investeringsaftrek

Heb je in 2015 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Kijk dan of je in aanmerking komt voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Je dient wel investeringen te hebben gedaan tussen de € 2.300 en € 309.693. Kom je onder de drempel van € 2.300? Dan kan het misschien aantrekkelijk zijn om nog voor het eind van het jaar een investering […]

Onduidelijkheid pensioen eigen beheer duurt voort

Als DGA kun je pensioen in jouw eigen BV opbouwen (pensioen in eigen beheer). De laatste jaren is veel gesproken over de problemen met het pensioen in eigen beheer, zoals onder meer de problemen die ontstaan door het verschil in fiscale en commerciële waardering en de schijnbare onmogelijkheid om nog dividend te kunnen uitkeren bij […]

Vooruitzichten voor de bijtelling auto van de zaak

Vanaf 2017 gaat het aantal bijtellingcategorieën omlaag. Het algemene bijtellingpercentage gaat in 2017 omlaag van 25 naar 22%. Voor de nul-emissie-auto (CO2-uitstoot 0) blijft een bijtelling gelden van 4% vanaf 2017. Vanaf 2019 geldt de 4%-bijtelling alleen voor de eerste € 50.000 van de cataloguswaarde; daarboven geldt een bijtelling van 22%. Schematisch ziet dit er […]

Voorkom belastingrente door tijdige voorlopige aanslag

De regels omtrent de rente van de Belastingdienst zijn de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. Zo is de rente zeer hoog, zeker in vergelijking met het huidige rendement op een spaarrekening. Daarnaast behoort het sparen bij de Belastingdienst tot het verleden omdat in principe geen rente meer vergoed wordt door de Belastingdienst. Gelukkig kun je de […]

VAR 2014 of 2015 blijft nog geldig

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt niet zoals eerder gemeld op 1 januari 2016. De staatssecretaris heeft het plan voor de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) naar de Eerste Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat de wet vanaf 1 januari 2017 officieel ingaat. Vanaf 1 april 2016 worden geen VAR’s meer verstrekt. De Belastingdienst […]

Activeer je digitale postbus

‘Vaarwel blauwe envelop’ De Belastingdienst gaat digitaal. Ontvang je één of meer toeslagen dan moet je hier nu al rekening mee houden. De berichten over jouw toeslagen worden binnenkort alleen nog maar naar de Berichtenbox gestuurd op MijnOverheid. Heb je deze nog niet, activeer deze digitale postbus zo snel mogelijk. De blauwe envelop van de […]

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Investeer je in bedrijfsmiddelen? Dan kun je met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. Je komt dan in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia). Jouw investering is tussen de € 2.301 en € 309.693 (2015). De kia is een percentage van alle  investeringen. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Wanneer kom je in aanmerking? […]

Fiscale Oudedag Reserve

Een ondernemer kan jaarlijks een deel van de winst voor pensioen toevoegen aan de fiscale oudedagsreserve (FOR). Het reserveren van een deel van de winst betekent overigens niet dat daarmee de oudedagsvoorziening is geregeld. Met het gereserveerde geld moet de ondernemer zelf een lijfrenteverzekering afsluiten die op de pensioendatum ingaat. Over het bedrag van de […]

HET BEGIN VAN JE BOEKHOUDING

Als het bedrijf wordt opgericht, moet er een openingsbalans worden opgemaakt. Dat is een overzicht van de zogenoemde beginposten, de bezittingen en schulden waarmee het bedrijf begint en waarmee de eerste balans dus wordt geopend. De hoofdbegrippen: De linkerzijde is: de debetzijde de kant van de bezittingen wordt aangeduid met de activa De rechterzijde is: […]