Auto voordelig naar privé halen?

Vaak is het aanschaffen van een auto in de BV gunstiger dan aanschaf van diezelfde auto door de directeur-grootaandeelhouder in privé. Maar na enige jaren valt het te overwegen om de auto in privé over te nemen.

Auto in de BV

Aankoop van de auto door de BV brengt geen ‘aanslag’ op uw eigen portemonnee met zich mee. Daarnaast kan de BV afschrijven op de aanschafwaarde van de auto.

Bijtelling privégebruik. Uiteraard wordt u wel geconfronteerd met de bijtelling voor het privégebruik, indien u de auto op jaarbasis voor meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden gebruikt. En die bijtelling gaat vaak ‘knellen’, met name als na enige tijd de boekwaarde van de auto al ver onder de oorspronkelijke aankoopprijs ligt. Want wat de boekwaarde ook moge zijn, de bijtelling blijft berekend over die oorspronkelijke cataloguswaarde.

Aankoop nieuwe auto. Als de auto door de BV wordt verkocht en de BV vervolgens een nieuwe auto koopt, kunt u belastingheffing over de eventuele boekwinst voorkomen door een herinvesteringsreserve te vormen. Die reserve moet u (met inachtneming van de overige voorwaarden) dan wel in mindering brengen op de vervangende auto, waardoor de fiscale afschrijving lager uitvalt.

Eerdere ‘verkoop’ aan privé

Als alternatief bij de aanschaf van een nieuwe auto kunt u wellicht denken aan een eerdere ‘verkoop’ van de auto aan u in privé. Feitelijk moet u dan de auto tegen de werkelijke waarde overnemen.

Btw-aspecten. De BV moet daarbij in de meeste gevallen wel btw in rekening brengen en afdragen aan de Belastingdienst. Deze btw, die bij u in privé vermoedelijk niet verrekenbaar is, wordt berekend over de koopsom minus de nog op de auto drukkende BPM (Belasting van personenauto’s en motorrijwielen).

Tegen BPM-waarde

Door de auto echter naar privé te laten overgaan voor een waarde die gelijk is aan het nog resterende bedrag van de BPM, voorkomt u in ieder geval dat de BV btw in rekening moet brengen.

De btw is immers verschuldigd over de overeengekomen waarde en niet over de werkelijke waarde. En als die overeengekomen waarde gelijk is aan het bedrag van de resterende BPM, bedraagt de btw per saldo nihil.

Onzakelijk handelen? Maar dat is toch onzakelijk? De BV bevoordeelt mij dan toch?

Feitelijk is dat zo. Over het verschil tussen de werkelijke waarde en het bedrag waarvoor de auto naar uw privévermogen gaat (= gelijk aan het BPM-bedrag), moet de BV 15% dividendbelasting afdragen. Tevens moet u dit dividend opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting, waarbij u de afgedragen dividendbelasting kunt verrekenen.

Toch voordeliger uit. Maar u bent dan wel veel voordeliger uit dan wanneer u de auto in privé zou moeten kopen van de BV en de hele koopsom (dus de werkelijke waarde), inclusief btw, vanuit privémiddelen zou moeten voldoen.

Vervolgens auto verkopen

Aldus komt de auto voor een lager bedrag naar uw privévermogen. Daarna kunt u de auto vervolgens vanuit privé verkopen aan een derde. De boekwinst die u dan behaalt, ontvangt u in privé geheel belastingvrij.

Tip. Zorg er wel voor dat er enige tijd zit tussen uw ‘aankoop’ van de auto in privé en de doorverkoop aan een derde.

Het is voordelig om de auto vanuit de BV tegen het BPM-bedrag ‘te parkeren’ in uw privévermogen. U kunt dan ook een latere boekwinst bij verkoop van de auto aan een derde belastingvrij toucheren.