De bestaansvoorwaarden

Het BLIM-model

Een onderneming moet voldoen aan 4 bestaansvoorwaarden om continuïteit te waarborgen, dus om te blijven voortbestaan. Deze 4 bestaansvoorwaarden zijn:

  • Bestaansrecht
  • Inrichting
  • Leefbaarheid
  • Management

Bestaansvoorwaarden-model

Bestaansrecht: Wat doen we voor wie en waarom? Men kan zich afvragen wat het bestaansrecht van een organisatie is. Wat maakt een organisatie uniek? Aan dit bestaansrecht wordt voldaan met behulp van middelen, die een organisatie kan verkrijgen via een inkomen wat uit de omgeving wordt gedaan. Personen buiten de organisatie moeten zodanig geïnteresseerd zijn in de producten of diensten van de organisatie dat zij middelen aan de organisatie beschikbaar stellen. Voor deze middelen staat vaak iets tegenover wat de organisatie kan bieden, zodat ze aan de behoefte van de externe groep kan voldoen. Hiermee wordt de doelstelling van de organisatie bepaald.

Inrichting:  Middelen, mensen, regels en afspraken.Een organisatie heeft materiële en intellectuele middelen. Onder de materiële middelen worden alle tastbare hulpmiddelen verstaan, zoals de gebouwen en de voorraad van een bedrijf. Onder de intellectuele middelen wordt de kennis van de werknemers verstaan. De inrichting wordt gedefinieerd door een samenspel van de materiële en intellectuele middelen. Wil een organisatie overleven dan moet het samenspel tussen deze twee goed zijn.

Leefbaarheid: Motivatie om mee te doen in de organisatie; betrokkenheid bij de visie. Dit is hoe de werknemers van een bedrijf het werken in het bedrijf ervaren. In definitievorm: de verhouding tussen de baten en de lasten voor de medewerkers. Deze moet positief zijn om als onderneming het bestaansrecht te behouden. Het moet een bepaalde mate van zinvolheid hebben. Men kan de leefbaarheid van een organisatie toetsen met verschillende factoren binnen het personeelsmanagement. Hierin speelt de cultuur binnen de organisatie een rol, maar ook de wijze van leidinggeven.

Management: Een organisatie moet over een goed management beschikken, zodat de juiste beslissingen worden genomen.

De vier bestaansvoorwaarden kunnen in het BLIM-model aan elkaar worden gekoppeld, en zo kunnen de relaties tussen de bestaansvoorwaarden worden weergegeven. Ze kunnen elkaar beïnvloeden.

Wil je contact met jouw DEC Starter Coach? Klik hier