Investeringsaftrek vergeten?

Investeringsaftrek vergeten?

In de praktijk blijkt regelmatig dat men in het verleden vergeten is investeringsaftrek te claimen voor een ‘zuinige’ personenauto. Dit is nu alsnog mogelijk. Hoe zit dat?

Investeringsaftrek op verzoek. Als jouw BV investeert in bedrijfsmiddelen, kun je in aanmerking komen voor een extra aftrekpost, de (kleinschaligheids)investeringsaftrek. De omvang daarvan is afhankelijk van het bedrag aan investeringen in het boekjaar.

Om voor investeringsaftrek in aanmerking te komen, moet je daarom verzoeken bij de aangifte. Het verzoek moet worden ingediend:

  • voordat de aanslag vennootschapsbelasting over het betreffende jaar onherroepelijk vaststaat;
  • binnen zes weken na dagtekening van de aanslag; of
  • in voorkomende gevallen binnen zes weken na de uitspraak op bezwaar/beroep.

Onherstelbare vergissingen. Als een aanslag onherroepelijk vaststaat, kan deze nadien toch nog door de fiscus ‘ambtshalve’ worden verminderd. Echter, de faciliteiten waarom bij de aangifte diende te worden verzocht (zoals de investeringsaftrek), zijn daarvan uitgesloten.

Recent Besluit. Inmiddels heeft de staatssecretaris voor diverse faciliteiten aangegeven dat die, ondanks het ontbreken van een tijdig verzoek, toch nog ambtshalve kunnen worden verleend. Onlangs heeft hij dat ook voor de investeringsaftrek mogelijk gemaakt.

Binnen vijf jaar. De termijn voor het verzoek om ambtshalve vermindering is vijf jaar ná het einde van het jaar waarin de investeringsaftrek in aanmerking genomen had kunnen worden.

Concreet betekent dit dat als u in het verleden heeft verzuimd om investeringsaftrek te claimen (bijvoorbeeld tot en met 2013 voor een ‘zuinige’ personenauto), dit nu alsnog mogelijk is voor de jaren 2009 en later.

Het vorenstaande geldt ook voor de vergeten Milieu- en voor de Energie-investeringsaftrek.

Om alsnog voor de investeringsaftrek in aanmerking te komen, moet u binnen vijf jaar een verzoek bij de Belastingdienst indienen