Belastingtips

Maak gebruik van de Investeringsaftrek

Heb je in 2015 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Kijk dan of je in aanmerking komt voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Je dient wel investeringen te hebben gedaan tussen de € 2.300 en € 309.693. Kom je onder de drempel van € 2.300? Dan kan het misschien aantrekkelijk zijn om nog voor het eind van het jaar een investering […]

Onduidelijkheid pensioen eigen beheer duurt voort

Als DGA kun je pensioen in jouw eigen BV opbouwen (pensioen in eigen beheer). De laatste jaren is veel gesproken over de problemen met het pensioen in eigen beheer, zoals onder meer de problemen die ontstaan door het verschil in fiscale en commerciële waardering en de schijnbare onmogelijkheid om nog dividend te kunnen uitkeren bij […]

Voorkom belastingrente door tijdige voorlopige aanslag

De regels omtrent de rente van de Belastingdienst zijn de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. Zo is de rente zeer hoog, zeker in vergelijking met het huidige rendement op een spaarrekening. Daarnaast behoort het sparen bij de Belastingdienst tot het verleden omdat in principe geen rente meer vergoed wordt door de Belastingdienst. Gelukkig kun je de […]

VAR 2014 of 2015 blijft nog geldig

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt niet zoals eerder gemeld op 1 januari 2016. De staatssecretaris heeft het plan voor de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) naar de Eerste Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat de wet vanaf 1 januari 2017 officieel ingaat. Vanaf 1 april 2016 worden geen VAR’s meer verstrekt. De Belastingdienst […]

Activeer je digitale postbus

‘Vaarwel blauwe envelop’ De Belastingdienst gaat digitaal. Ontvang je één of meer toeslagen dan moet je hier nu al rekening mee houden. De berichten over jouw toeslagen worden binnenkort alleen nog maar naar de Berichtenbox gestuurd op MijnOverheid. Heb je deze nog niet, activeer deze digitale postbus zo snel mogelijk. De blauwe envelop van de […]

Investeringsaftrek vergeten?

Investeringsaftrek vergeten? In de praktijk blijkt regelmatig dat men in het verleden vergeten is investeringsaftrek te claimen voor een ‘zuinige’ personenauto. Dit is nu alsnog mogelijk. Hoe zit dat? Investeringsaftrek op verzoek. Als jouw BV investeert in bedrijfsmiddelen, kun je in aanmerking komen voor een extra aftrekpost, de (kleinschaligheids)investeringsaftrek. De omvang daarvan is afhankelijk van […]

Mobieltje krijg je er ‘gratis’ bij

Mobieltje krijg je er ‘gratis’ bij Koop op afbetaling. Vorig jaar besliste de Hoge Raad, 13.06.2014 ( HR:2014:1385 ), dat een mobiel telefoonabonnement waarbij een ‘gratis’ mobiele telefoon wordt verstrekt, een koop op afbetaling inhoudt en geen krediettransactie of kredietovereenkomst is. Deze civiele uitspraak heeft ook fiscale consequenties. Mobiele telefoon is bedrijfsmiddel. Aangenomen dat de mobiele […]

Werkkostenregeling, vergeet de btw niet

  Werkkostenregeling, vergeet de btw niet Verstrekkingen aan personeel. Zoals bekend, is vanaf 2015 de werkkostenregeling verplicht. De werkkostenregeling heeft niet alleen gevolgen voor de loonheffingen. Voor de btw is met name de wijze van vastleggen van verstrekkingen aan personeel in de administratie van belang. Let op. Voor de werkkostenregeling wordt het bedrag inclusief BTW vastgelegd, […]

Rekening-courantverlies aftrekbaar in box 1

Rekening-courantverlies aftrekbaar in box 1 Veel DGA’s financieren hun BV in rekening-courant (RC). Maar als het fout gaat met de BV, wordt die lening in RC niet terugbetaald. Bestaat er dan recht op een fiscale aftrekpost? Volgens het Hof Den Haag kan dat! Hoe zit dat? Lening in RC Rekening-courantovereenkomst. Een DGA was (door middel […]

Bijtellings-percentages 2015

Uitstooteisen 2015. Per 1 januari 2015 zijn de uitstooteisen voor de bijtellingspercentages voor het privégebruik van een auto van de zaak aangescherpt. De CO2 -schijfgrenzen zijn voor 2015 als volgt: Uitstoot (alle brandstoffen, in gr/km) Bijtelling 0 4% 1-50 7% 51-82 14% 83-110 20% > 110 25% Rittenstaat. Alleen als je kunt aantonen dat je […]