Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Investeer je in bedrijfsmiddelen? Dan kun je met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. Je komt dan in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia). Jouw investering is tussen de € 2.301 en € 309.693 (2015). De kia is een percentage van alle  investeringen. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Je onderneming is in Nederland gevestigd en je bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
  • Je investeert in bedrijfsmiddelen voor de onderneming.
  • Het bedrijfsmiddel moet duurder zijn dan € 450.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. neem contact met ons op om advies op maat te krijgen.

Maakte de onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Dan wordt de aftrek anders berekend. Voor het bepalen van de aftrek wordt dan gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.

Voor sommige investeringen heb je geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om:

  • investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen
  • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland
  • bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 per stuk kosten
  • transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv’s en nv’s) die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. Als je bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een bv en je verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek.