Meewerkaftrek

Het is goed mogelijk dat je partner zonder formele overeenkomst meewerkt in het bedrijf. In dat geval mag je een bepaald bedrag van de winst aftrekken. Daarvoor is wel vereist dat je aan het urencriterium (1.225 uur per jaar voor je bedrijf werken) voldoet. Je kunt van de meewerkaftrek gebruikmaken als je jouw partner geen of een geringe beloning geeft voor de werkzaamheden. Met geringe beloning wordt bedoeld een bedrag op jaarbasis van minder dan € 5.000,-. In dat geval kun je de beloning niet van de winst aftrekken. Daar staat tegenover dat je partner daarover geen inkomsten-belasting hoeft te betalen.

Betaal je je partner voor de bedrijfswerkzaamheden een bedrag van € 5.000,- of meer, dan kun je deze honorering wel als bedrijfskosten aftrekken. Je partner moet dan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over het gehele ontvangen bedrag afdragen. Bovendien heb je dan geen recht op meewerkaftrek.

De hoogte van de beloning moet reëel zijn voor het werk dat je partner doet. Verder is het aan te bevelen de gewerkte uren te registreren. Uit de administratie moet blijken op welke manier je jouw partner uitbetaalt, bijvoorbeeld door overmaking op een rekening of in de vorm van een schulderkenning.

Het bedrag van de meewerkaftrek is afhankelijk van de hoogte van de winst en van het aantal uren.

Wil je meer informatie over dit onderwerp, neem dan nu direct contact met ons op en schrijf je in voor de nieuwsbrief via de button boven aan de pagina.

[maxbutton id=”10″]