RECHTSVORMEN EN RECHTSPERSONEN

De termen ‘rechtsvorm’ en ‘rechtspersoon’ worden wel eens door elkaar gehaald. De vorm waarin je met een partner wilt samenwerken, wordt de rechtsvorm van de onderneming genoemd. Of dat nu een maatschap, een vennootschap onder firma (VOF), een commanditaire vennootschap (CV), een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV) is.

Een rechtsvorm is niet altijd een ‘rechtspersoon’. Meestal niet zelfs, want alleen een NV en een BV zijn rechtspersonen die wettelijk zelfstandig ‘tot handelen bevoegd’ zijn. De aansprakelijkheid van dat handelen ligt dan bij de rechtspersoon (het bedrijf) en niet bij de ‘natuurlijke persoon’ die namens de rechtspersoon handelt. Meestal is dat de eigenaar. Deze juridische constructie zorgt ervoor dat er een scheiding is tussen het privévermogen en het zakelijk vermogen. Wanneer een rechtspersoon failliet gaat, betekent dat dus niet automatisch het faillissement van de eigenaar.

De andere rechtsvormen, zoals de maatschap, de vof en de CV zijn geen rechtspersonen, maar eigenlijk een verzameling van natuurlijke personen, die ook privé aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de zakelijke transacties van de onderneming.

Wil je meer weten over dit onderwerp of advies?

[maxbutton id=”10″]