Tag: Belasting

Investeringsaftrek vergeten?

Investeringsaftrek vergeten? In de praktijk blijkt regelmatig dat men in het verleden vergeten is investeringsaftrek te claimen voor een ‘zuinige’ personenauto. Dit is nu alsnog mogelijk. Hoe zit dat? Investeringsaftrek op verzoek. Als jouw BV investeert in bedrijfsmiddelen, kun je in aanmerking komen voor een extra aftrekpost, de (kleinschaligheids)investeringsaftrek. De omvang daarvan is afhankelijk van […]

Mobieltje krijg je er ‘gratis’ bij

Mobieltje krijg je er ‘gratis’ bij Koop op afbetaling. Vorig jaar besliste de Hoge Raad, 13.06.2014 ( HR:2014:1385 ), dat een mobiel telefoonabonnement waarbij een ‘gratis’ mobiele telefoon wordt verstrekt, een koop op afbetaling inhoudt en geen krediettransactie of kredietovereenkomst is. Deze civiele uitspraak heeft ook fiscale consequenties. Mobiele telefoon is bedrijfsmiddel. Aangenomen dat de mobiele […]

Werkkostenregeling, vergeet de btw niet

  Werkkostenregeling, vergeet de btw niet Verstrekkingen aan personeel. Zoals bekend, is vanaf 2015 de werkkostenregeling verplicht. De werkkostenregeling heeft niet alleen gevolgen voor de loonheffingen. Voor de btw is met name de wijze van vastleggen van verstrekkingen aan personeel in de administratie van belang. Let op. Voor de werkkostenregeling wordt het bedrag inclusief BTW vastgelegd, […]

Rekening-courantverlies aftrekbaar in box 1

Rekening-courantverlies aftrekbaar in box 1 Veel DGA’s financieren hun BV in rekening-courant (RC). Maar als het fout gaat met de BV, wordt die lening in RC niet terugbetaald. Bestaat er dan recht op een fiscale aftrekpost? Volgens het Hof Den Haag kan dat! Hoe zit dat? Lening in RC Rekening-courantovereenkomst. Een DGA was (door middel […]