Tag: rechtsvormen en rechtspersonen

RECHTSVORMEN EN RECHTSPERSONEN

De termen ‘rechtsvorm’ en ‘rechtspersoon’ worden wel eens door elkaar gehaald. De vorm waarin je met een partner wilt samenwerken, wordt de rechtsvorm van de onderneming genoemd. Of dat nu een maatschap, een vennootschap onder firma (VOF), een commanditaire vennootschap (CV), een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV) is. Een rechtsvorm is niet altijd […]