Tag: Service

Is mijn service wel optimaal?

Kijk op welke vlakken (levertijd, kwaliteit, creativiteit, originaliteit enthousiasme klachtenbehandeling) je onderscheidend kan zijn en wat je kunt verbeteren.   TIP    Ook al kost ‘service’ moeite en tijd en soms geld; beschouw het als een waardevolle investering. Een ondernemer die service verleent wordt daarvoor vaak beloond via de goedkoopste vorm van publiciteit: mond-tot-mondreclame.