Je volledige boekhouding verzorgt!

Een goed financieel beheer is de belangrijkste bepalende factor bij het vaststellen of de organisatie zich in een sterke of een zwakke financiële toestand bevindt. Onder goed financieel beheer verstaan wij het georganiseerd registreren van financieel-administratieve documentatie, het tijdig rekeningen betalen en ervoor zorgen dat jouw klanten je tijdig betalen. Daarbij is het van het grootste belang dat je ver vooruit kijkt en een goede financiële planning maakt. Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren moet je ervoor zorgen dat de benodigde informatie beschikbaar is en duidelijk is  afgestemd op de aanwezige kennis, motivatie en mogelijkheden binnen de organisatie. Klinkt je dat veelomvattend en tijdrovend in de oren? Dan is het tijd om DEC Nederland als financieel-administratief expert in de arm te nemen!

Wij richten ons op een intieme en persoonlijke samenwerking. Wij werken samen met je en geven je richting en coaching, daar waar jij het nodig hebt. Ook over bijvoorbeeld vraagstukken als strategie, klanten werven en naamsbekendheid.

DEC Nederland biedt u (online) oplossingen aan voor de volgende diensten:

FINANCIËEL-ADMINISTRATIEF

 • Registratie in- en verkoopfacturen
 • Online salarisadministratie
 • Debiteurenbeheer en incasso
 • Bankadministratie
 • Samenstellen jaarrekening
 • Periodieke managementrapportages voorzien van een heldere en begrijpbare toelichting

BEGROTING EN RAPPORTAGES

 • Opstellen begrotingen
 • Meerjarenbegrotingen
 • Periodieke forecasts
 • Opstellen liquiditeitsprognoses
 • Financiële analyses met heldere en begrijpbare toelichtingen

FISCALE AANGIFTES

  • Aangifte inkomstenbelasting voorondernemers en particulieren
  • Aangifte omzetbelasting
  • Aangifte vennootschapsbelasting