VAR 2014 of 2015 blijft nog geldig

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt niet zoals eerder gemeld op 1 januari 2016. De staatssecretaris heeft het plan voor de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) naar de Eerste Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat de wet vanaf 1 januari 2017 officieel ingaat. Vanaf 1 april 2016 worden geen VAR’s meer verstrekt.

De Belastingdienst meldt dat de VAR voor 2014 of 2015 geldig blijft totdat het werken met modelovereenkomsten (de vervanging van de VAR) wordt ingevoerd. Uiteraard is de VAR alleen geldig als je dezelfde werkzaamheden uitvoert. Verandert het werk, of de omstandigheden en de voorwaarden waaronder je werkt, dan moet je wel een nieuwe VAR aanvragen.

ПечатьLET OP!
Nu de VAR nog wat langer geldig blijft, gaat de Belastingdienst alsnog de reeds aangevraagde VAR’s voor 2016 in behandeling nemen.

Heb je vragen? Mail of bel dan met Fred Kraus: fred@dec-nederland.com, T 035 772 62 74