Vooruitzichten voor de bijtelling auto van de zaak

Vanaf 2017 gaat het aantal bijtellingcategorieën omlaag. Het algemene bijtellingpercentage gaat in 2017 omlaag van 25 naar 22%. Voor de nul-emissie-auto (CO2-uitstoot 0) blijft een bijtelling gelden van 4% vanaf 2017. Vanaf 2019 geldt de 4%-bijtelling alleen voor de eerste € 50.000 van de cataloguswaarde; daarboven geldt een bijtelling van 22%.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:Voorsuitzichten bijtelling auto van de zaak

 

 

*tot €50.000, daarboven 22%

 

ПечатьLET OP!
De bijtellingpercentages gelden alleen voor nieuwe auto’s die in het betreffende kalenderjaar voor het eerst op kenteken zijn gezet. Voor auto’s die in een ander kalenderjaar op kenteken zijn gezet, geldt gedurende 60 maanden het toentertijd geldende bijtellingpercentage. Dit geldt ook voor een auto die in 2016 is aangeschaft en in de 25% bijtellingcategorie valt. Hoewel vanaf 2017 het hoogste bijtellingpercentage 22% is, blijft deze auto gedurende 60 maanden onder het bijtellingpercentage van 25% vallen!

Advies? Neem  contact op met Fred Kraus: fred@dec-nederland.com, T 035 772 62 74