Werkkostenregeling, vergeet de btw niet

 

Werkkostenregeling, vergeet de btw niet

Verstrekkingen aan personeel. Zoals bekend, is vanaf 2015 de werkkostenregeling verplicht. De werkkostenregeling heeft niet alleen gevolgen voor de loonheffingen. Voor de btw is met name de wijze van vastleggen van verstrekkingen aan personeel in de administratie van belang. Let op. Voor de werkkostenregeling wordt het bedrag inclusief BTW vastgelegd, terwijl voor de BTW (Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting, afgekort BUA) het bedrag exclusief BTW moet worden vastgelegd.

Voor de werkkostenregeling wordt het bedrag van verstrekkingen aan personeel inclusief BTW vastgelegd. Voor de BTW (BUA) moet echter het bedrag exclusief BTW worden vastgelegd.